2012


ජනවාරි 3, 4  Quadrantids උල්කාපාත වර්ශාව.  මෙය සාමාන්‍ය මට්ටමේ උල්කාපාත වර්ශාවකි.උපරිමයේදී පැයකට උල්කා 40 ක් පමණ දිස්වේ.උපරිමය සාමාන්‍යයෙන් ජනවාරි 3,4 කාලයන් වල ඇති වුණද.ජනවාරි 1 සිට 5 දක්වා කාලයන් වලදීද උල්කා දැකගත හැක.

මාර්තු 7 – අඟහරු ප්‍රතිපක්ෂ (Opposition) වීම. රතුග්‍රහයා පෘතුවියට වඩාත් ආසන්න වන අතර එහි පෘෂ්ඨය හොඳින් ආලෝකමත් වේ.මෙය අඟහරු නිරීක්ෂනයට හා ඡායාරූපගත කිරීමට වඩාත් සුදුසු අවස්ථාවකි.

මාර්තු 14 – සිකුරු,බ්‍රහස්පති හමුව (Conjunction) . මෙහිදී ග්‍රහයන් දෙදෙනා එකිනෙකට අංශක 3 ක් පමණ දුරින් දීප්තිමත්ව සන්ද්‍යා අහසේ දැකගත හැකියි.

අප්‍රේල් 15 – සෙනසුරු ප්‍රතිපක්ෂ (Opposition) වීම. සෙනසුරු පෘතුවියට වඩාත් ආසන්න වන අතර එහි පෘෂ්ඨය හොඳින් ආලෝකමත් වේ.මෙය සෙනසුරු නිරීක්ෂනයට හා ඡායාරූපගත කිරීමට වඩාත් සුදුසු අවස්ථාවකි.

අප්‍රේල් 21,22 –  Lyrids උල්කාපාත වර්ශාව.  මෙයද සාමාන්‍ය මට්ටමේ උල්කාපාත වර්ශාවකි.උපරිමයේදී පැයකට උල්කා 20 ක් පමණ දිස්වේ.මෙම උල්කා වර්ශාව දීප්තිමත් උල්කා වල්ගා තත්පර කිහිපයකට පමණක් නිර්මාණය කරනු ඇත.උපරිමය සාමාන්‍යයෙන් අප්‍රේල් 21,22 කාලයන් වල ඇති වුණද අප්‍රේල් 16 සිට 25 දක්වා කාලයන් වලදීද උල්කා දැකගත හැක.සඳ මෙම කාලයේදී නොමැති නිසා උල්කා වර්ශාව පැහැදිලිව දැක ගැනීමට හැකිවනු ඇත.මෙහි විකිරණ ලක්ෂ්‍යය ලයිරා රාශිය පසුබිම් කර ගෙන ඇත.

මැයි 5,6 – Eta Aquarids උල්කා වර්ශාව. මෙය දීප්තිමත් උල්කා වර්ශාවකි.උපරිමයේදි පැයකට උල්කා 10ක් පමණ දැකගත හැක.උපරිමය මැයි 5 සහ 6 එළඹෙන නමුත් මැයි 4 සිට 7 දක්වා කාලයේ උදෑසනද උල්කා දැක ගත හැක.සඳ එළිය මෙවර උල්කා වර්ශාවට බාධා කරනු ඇත.විකිරණ ලක්ෂ්‍යය කුම්භ රාශිය වේ.මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසුව නැගෙනහිර අහසේ නගරයෙන් දුර ප්‍රදේශ වලට හොඳින් දර්ශනය වේ.

මැයි 20 – සූර්ය ග්‍රහනය. මෙහි ගමන් මාර්ගය දකුණු චීනයෙන් පටන් ගෙන නැගෙනහිරට ගොස් ජපානය දෙසටත් උතුරු පැසිපික් සාගරය ඔස්සේ බටහිර ඇමරිකාවට ගොස් අවසන් වේ.නැගෙනහිර ආසියාවේ ඇතම් කොටස් වලට සහ උතුරු ඇමරිකාවේ බොහෝ කොටස් වලට මෙය අර්ධ සූර්ය ග්‍රහණයක් ලෙස දිස්වේ.[නාසා හි සිතියම සහ ග්‍රහණයේ තොරතුරු මෙතැනින්]

ජූනි 4 – අර්ධ චන්ද්‍රග්‍රහනය. ආසියාවේ බොහෝ කොටස් වලට, ඕස්ට්‍රේලියාවට, පැසිපික් සාගරයට සහ ඇමරිකාවට මෙය දිස් වේ.[නාසා හි සිතියම සහ ග්‍රහණයේ තොරතුරු මෙතැනින්]

ජූනි 5, 6 – සූර්යයා හරහා සිකුරු සංක්‍රාන්තිය. මෙය අතිශය දුර්ලභ අවස්ථාවක් වන අතර නැගෙනහිර ආසියාවේ බොහෝ කොටස් වලට, නැගෙනහිර ඕස්ට්‍රේලියාවට සහ ඇලස්කාවට මෙය දර්ශනය වේ.යුරෝපයට, බටහිර ආසියාවට සහ නැගෙනහිර අප්‍රිකාවට මෙය අර්ධ සංක්‍රාන්තියක් ලෙස හිරු උදාවේදී දිස් වේ.උතුරු ඇමරිකාවේ බොහෝ කොටස් වලට මධ්‍යම සහ බටහිර ඇමරිකාවට මෙය අර්ධ සංක්‍රාන්තියක් ලෙස හිරු බැසයාමේදී දිස් වේ.මින් පසු මෙවැනි සංක්‍රාන්තියක් දැකිය හැකි වන්නේ වසර 2117 දීයි.[නාසා හි සංක්‍රාන්ති තොරතුරුමෙතැනින්|නාසා හි සංක්‍රාන්ති සිතියම මෙතැනින්]

ජූලි 28, 29 – Southern Delta Aquarids උල්කා වර්ශාව. උපරිමයේදී පැයකට උල්කා 20 ක් පමණ දිස් වේ.ජූලි 28 සහ 29 මෙහි උපරිමය සනිටුහන් කරන නමිත් ජූලි 18 සිට අගෝස්තු 18 දක්වා කාලය තුලද උල්කා දැකගත හැක.විකිරණ ලක්ෂ්‍යය කුම්භ රාශියයි.මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු නැගෙනහිර අහසේ හොඳින් දර්ශනය වේ.

අගෝස්තු 6 – කියුරෝසිටි රෝවරය අඟහරු මත ගොඩ බෑම. නාසා හි අඟහරු විද්‍යා විද්‍යාගාරය [Mars Science Laboratory (MSL)]අඟහරු මත ගොඩබෑමට සැලසුම් කර තිබෙන්නේ අගෝස්තු 6ත් 12 ත් අතර කාලයේදියි. මෙය මීට පෙර අඟහරු මතට යැවූ ස්පිරිට් හා ඔපචුනිටි රෝවර මෙන්ම ස්වයංක්‍රීය රෝවරයකි.

අගෝස්තු 12, 13 – පර්සිඩීස් උල්කා වර්ශාව. විශිෂ්ඨ ගණයේ උල්කා වර්ශා වලින් එකකි.උපරිමයේදී පැයකට උල්කා 60කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් දිස් වේ.උපරිමය අගෝස්තු 12-13 කාලයේදී එළඹුනත් ජූලි 23 සිට අගෝස්තු 22 අතර කාලයේදී උල්කා දැකගත හැක.විකිරණ ලක්ෂ්‍යය පර්සියස් තාරකා රාශියයි.සඳ එළිය වර්ශාවේ අලංකාරත්වයට බාධාවක් ඇති කල හැකි නමුත් එය එතරම් සැලකිය යුතු එකක් නොවේ.ආලෝක දූෂනය අඩු පෙදෙසක මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු ඊසාන අහසේ පැයකට උල්කා 60 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දැකගත හැක.

අගෝස්තු 24 – නෙප්ටූන් ප්‍රතිපක්ෂ වීම. නිල් ග්‍රහයා පෘතුවියට වඩාත්  ළඟාවන අතර අපට පෙනෙන පෘෂ්ඨය සූර්යාලෝකයෙන් හොඳින්ම ආලෝකමත් වේ. කෙසේ නමුත් නෙප්ටූන් හා අප අතර ඇති සුවිශාල දුර නිසා ප්‍රභල දුරේක්ෂයක් තුලි පවා අපට නෙප්ටූන් පෙනෙන්නේ කුඩා නිල් පැහැ තිතක් ලෙසයි.

සැප්තැම්බර් 29 යුරේනස් ප්‍රතිපක්ෂ වීම. නිල්-කොළ  ග්‍රහයා පෘතුවියට වඩාත්  ළඟාවන අතර අපට පෙනෙන පෘෂ්ඨය සූර්යාලෝකයෙන් හොඳින්ම ආලෝකමත් වේ. කෙසේ නමුත් යුරේනස් හා අප අතර ඇති සුවිශාල දුර නිසා ප්‍රභල දුරේක්ෂයක් තුලි පවා අපට එයපෙනෙන්නේ කුඩා නිල්-කොළ පැහැ තිතක් ලෙසයි.

ඔක්තෝබර් 21, 22 –  Orionids උල්කා වර්ශාව. මෙය සාමාන්‍ය මට්ටමේ උල්කා වර්ශාවකි.උපරිමයේදි පැයකට උල්කා 20ක් පමණ දිස් වේ.සාමාන්‍යයෙන් 21 වන දින උපරිමයට ළඟා වන නමුත් එය වෙනස් විය හැක.ඔක්තෝබර් 20-24 කාලයේදී උදෑසන උල්කා හොඳින් දැකිය හැකි අතර ඔක්තෝබර් 17 සහ 25 අතර කාලයේද උල්කා දැකිය හැකියි.මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු නැගෙනහිර අහසේ ආලෝකයෙන් තොර පරිසරයකදී උල්කා හොඳින් බලාගත හැක.

නොවැම්බර් 13 – පූර්ණ සූර්යග්‍රහනය. ඕස්ට්‍රේලියාවේ උතුරින්ම පිහිටි ප්‍රදේශ වලට සහ දකුණු පැසිපික් සාගරයට පමණක් මෙය දර්ශනය වේ.නැගෙනහිර ඕස්ට්‍රේලියාවේ බොහෝ කොටස් වලට සහ නවසීලන්තයට මෙය අර්ධ සූර්යග්‍රහනයක් ලෙස දිස් වේ.[නාසා හි ග්‍රහනය පිළිබඳ විස්තර සහ සිතියම මෙතැනින්] 

නොවැම්බර් 17,18 – ලියෝනිඩ්ස් උල්කා වර්ශාව. තවත් නිරීක්ෂනයට සුදුසු උල්කා වර්ශාවකි.උපරිමයේදී සාමාන්‍යයෙන් පැයකට උල්කා 40කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දිස්වේ.සෑම අවුරුදු 33 කට වරක් එහි උපරිමයට ළඟාවන අතර එවිට පැයකට උල්කා 100කට අධික ප්‍රමාණයක් දර්ශනය වේ.මෙවැනි අවස්ථාවක් අවසන් වරට උදා වූයේ 2001 වසරේදීය.නොවැම්බර් 17-18 උපරිමය උදා වූවත් නොවැම්බර් 13 සිට 20 දක්වා කාලයේදීද උල්කා දැකගත හැක.සඳෙන් බාධාවක් උල්කා වර්ශාවේ දර්ශනයට ඇති නොවන අතර මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසුව සිංහ රාශිය විකිරණ ලක්ෂ්‍යයව  උල්කා වර්ශාව දැකගත හැක.

නොවැම්බර් 27 – සිකුරු සහ සෙනසුරු හමුව. දීප්තිමත් ග්‍රහයන් දෙදෙනා එකිනෙකට අංශක 1ක් පමණ ඈතින් නැගෙනහිර අහසේ හිරු උදාවත් සමඟ දැකගත හැක.

නොවැම්බර් 28 – අර්ධ චන්ද්‍රග්‍රහණය. යුරෝපයේ බොහෝ කොටස් වලට, නැගෙනහිර අප්‍රිකාවට, ආසියාවට, ඕස්ට්‍රේලියාවට, පැසිපික් සාගරයට සහ උතුරු ඇමරිකාවට දර්ශනය වේ.[නාසා හි ග්‍රහනය පිළිබඳ විස්තර සහ සිතියම මෙතැනින්] 

දෙසැම්බර් 3 – බ්‍රහස්පති ප්‍රතිපක්ෂ වීම. යෝධ ග්‍රහයා පෘතුවියට වඩාත් ආසන්න වන අතර එහි මුහුණත සූර්යාලෝකයෙන් හොඳින් ආලෝකමත් වේ.බ්‍රහස්පති සහ එම චන්ද්‍රයන් නිරීක්ෂනයට සහ ඡායාරූපගත කිරීමට හොඳ්ම කාලය මෙයයි.

දෙසැම්බර් 13, 14 – ජෙමිනිඩ්ස් උල්කා වර්ශාව.  ඉතාමත් අලංකාර උල්කා වර්ශාවක් වන මෙහි උපරිම අවස්ථාවේ වෛවර්ණ උල්කා 60 ක් පමණ පැයකදී දැකගත හැකිය.උපරිම අවස්ථාව දෙසැම්බර් 13,14 දින වලදී එළෙඹෙන අතර දෙසැම්බර් 6-19 කාලයෙදිද මෙය දැකගත හැකිය.මේවස්‍රේ අමාවක නිසා උල්කා වර්ශාව හොඳින් නිරීක්ෂනය කල හැකි අතර මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු නැගෙනහිර අහසේ මිථුන රාශිය පසුබිම් කරගෙන උපරිම අවස්ථාවේදී අවම වශයෙන් පැයකට උල්කා 60 ක් නැරඹිය හැක.

Advertisements

2 comments on “2012

ඔබේ අදහස් උදහස් ලියලා යන්න අමතක කරන්න එපා...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w